Privacy verklaring

In deze privacyverklaring legt mevrouw C. Verweij, h.o.d.n. Kinderopvang Ieniemini, kantoorhoudend te (3851 EJ) Hamburgerweg 119 te Ermelo, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 000011988533. (hierna “Kinderopvang Ieniemini”), uit welke persoonsgegevens Kinderopvang Ieniemini verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat het cookiebeleid is.

Algemeen

Kinderopvang Ieniemini respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website www.kinderopvang-ieniemini.nl en gaat zorgvuldig met de (persoons)gegevens om. Ze worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met derden. Kinderopvang Ieniemini houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de wet bepaald.

Auteursrechten

Alle informatie die via deze site toegankelijk is, is auteursrechtelijk beschermd. Dit geldt voor teksten, beeldmerken, logo’s en fotomaterialen. Verspreiden of kopiëren ervan is niet toegestaan zonder bronvermelding.

Verwerking persoonsgegevens

De door u opgegeven gegevens worden vastgelegd in het kader van de dienstverlening van Kinderopvang Ieniemini. Ook wanneer er anderszins contact wordt gelegd met Kinderopvang Ieniemini (bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website van Kinderopvang Ieniemini), worden de door u opgegeven gegevens vastgelegd door Kinderopvang Ieniemini. Zij bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven en die Kinderopvang Ieniemini via Google Analytics verzamelt. Hierover leest u verderop meer. U kunt te allen tijde de website van Kinderopvang Ieniemini anoniem bekijken, dat wil zeggen zonder enige persoonlijke gegevens met Kinderopvang Ieniemini te delen. Uw IP adres en/of locatie worden niet opgeslagen.

Doelen

Uw gegevens worden door Kinderopvang Ieniemini gebruikt voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening. Uw gegevens worden enkel gebruikt voor de doelen waarvoor u de gegevens heeft verstrekt. Uw gegevens worden in principe niet zonder jouw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt. Dit gebeurt enkel wanneer dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Kinderopvang Ieniemini of indien dit wettelijk verplicht is.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden voor een periode van maximaal 10 jaar bewaard (voor zover dat naar het oordeel van Kinderopvang Ieniemini noodzakelijk is).

Beveiliging

Kinderopvang Ieniemini draagt zorg voor maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van (persoons)gegevens. Enkele van deze maatregelen zijn:

– de website van Kinderopvang Ieniemini is beveiligd met een HTTPS link en een SSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;

– toegang tot elektronische systemen is beveiligd met een wachtwoord;

– alleen bevoegde personeelsleden hebben toegang tot jouw persoonsgegevens.
Deze maatregelen streven naar een passend beveiligingsniveau.

Cookies

Kinderopvang Ieniemini maakt geen gebruik van cookies. Kinderopvang Ieniemini maakt gebruik van Google Analytics. Google Analytics kan mogelijk cookies plaatsen met als doel het verzamelen van data voor het optimaliseren van de gebruikerservaring. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt Kinderopvang Ieniemini inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op zijn website. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Kinderopvang Ieniemini heeft hier geen invloed op. Kinderopvang Ieniemini heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De privacyverklaring van Google Analytics kun je hier raadplegen.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen, beperken of verwijden. Hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek indienen. In dit geval of indien u vragen heeft over het privacy beleid kunt u via de mail contact opnemen met Kinderopvang Ieniemini: info@kinderopvang-ieniemini.nl Indien u een klacht heeft over dit privacy beleid dan lossen wij dit graag gezamenlijk op. Klachten kunt u richten tot de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens: autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. Kinderopvang Ieniemini behoudt zich dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze verklaring daarom regelmatig.